Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Wykształcenie (stopień, placówka):
Doświadczenie w pracy tłumacza:
Języki w których tłumaczę:
Preferowane dziedziny tłumaczeń:
Dostępność:
Liczba stron dziennie (1800 znaków):
Oczekiwana stawka za stronę (1800 znaków):
Forma rozliczenia:Faktura
Rachunek
Umowa o dzieło
Korzystam z SDL Trados lub innego oprogramowania CAT:Tak
Nie
Mam uprawnienia tłumacza przysięgłego:Tak
Nie
Tłumaczenia ustne:Tak
Nie
Dodatkowe informacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U Nr 133, poz. 883) tylko w procesie rekrutacji kadr.