Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Rodzaj tłumaczenia:Zwykłe
Specjalistyczne
Przysięgłe
Korekta

Termin realizacji:
Sposób odbioru:
Uwagi dotyczące tłumaczonego tekstu:
Czy plik do tłumaczenia został już wysłany:
Tak Nie

Niniejszym potwierdzam złożenie zamówienia. Rozliczenie następuje po zakończeniu pracy, na podstawie ilości znaków gotowego tłumaczenia, a nie na podstawie przedstawionej kalkulacji wstępnej. Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję Szczegółowe Warunki Współpracy z BT Transpolis z dnia 01.09.2013.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji ofertowej BT Transpolis drogą elektroniczną.